Dr Elżbieta Galińska

Muzykoterapeuta wraz ze wsparciem doktorantek psychoterapeutek prowadząca warsztaty muzykoterapii Adiunkt w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, muzykolog, psychoterapueta, psycholog muzyki, muzykoterapeuta, doktorat z zakresu muzykoterapii i psychologii osobowości (UW), certyfikowany psychoterapeuta (przez Sekcję Naukową Psychoterapii Pol. Tow. Psychiatr.), specjalista w zakresie psychodramy Morenowskiej (międzynarodowy certyfikat wydany przez Psychodrama Institut fűr Europa.

9 letnie studia praca dyplomowa pt. „Temat śmierci i odrodzenia w psychodramie”), somatoterapeuta (certyfikat uzyskany w Strasbourgu; 3 letnie studia międzynarodowe psychoanalityczne i gestaltowskie z zakresu psychoterapii ciała); przewodnicząca Grupy Roboczej Muzykoterapia w Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP; reprezentant Polski w międzynarodowym 10 letnim międzynarodowym programie UNESCO„Arts in Hospital” i w European Commitee for Music Therapy.

Szkoli lekarzy i psychologów w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, ubiegających się o certyfikat psychoterapeuty wydawany przez Pol. Tow. Psychiatr. Prowadziła 3 letnią specjalizację w zakresie muzykoterapii w Inst. Muzykologii UW (promotor ok. 20 prac dyplomowych nt. muzykoterapii).Współpracuje z wieloma Uczelniami, zwłaszcza w Polsce. Ostatnio adiunkt w Akademii Muzycznej w Łodzi. Opracowała założenia i metodykę muzykoterapii zaburzeń psychicznych, zwłaszcza: nerwicowych, odżywiania i osobowości z oryginalną i złożoną metodą „portretu muzycznego”, dotyczącą poczucia tożsamości, diagnozy i harmonizowania struktury „ja” pacjenta.

Opracowała 2 własne metody; jedna z nich stanowi inscenizację pantomimiczną i werbalną autonarracji. Jej metoda stanowi model dydaktyczny w szkoleniach z zakresu psychoterapii. Autorka ponad 100 publikacji naukowych polskich i zagranicznych z zakresu historii, teorii, metod terapeutycznych i badań z zakresu muzykoterapii (a od 2001 r. także z zakresu psychodramy: Autorka ok. 10 publikacji nt. psychodramy (także dla psychoz) w wersji oryginalnej Morenowskiej oraz psychodramy muzycznej) oraz prac interdyscyplinarnych (muzykologia, psychologia, psychodrama).Prowadzi w różnych ośrodkach w Polsce szkolenia z psychodramy dla lekarzy i psychologówubiegających się o certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP oraz szkoli w psychodramie we współpracy z Europ. i Pol. Inst. Psychodramy.