Ewelina Telejko

Magister psychologii, Specjalność: psychologia kliniczna, doświadczenie zawodowe: Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Poradnia Zdrowia Psychicznego – psychoterapeuta: terapia krótkoterminowa, długoterminowa i interwencja kryzysowa, Zakład rehabilitacji oraz Zakład Psychoonkologii: opieka psychologiczna nad pacjentami w trakcie hospitalizacji oraz nad pacjentami ambulatoryjnymi, prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla pacjentów onkologicznych znajdujących się w różnych klinikach Centrum Onkologii, prowadzenie konsultacji
psychologicznych i rozmów wspierających z pacjentami szpitala oraz ich rodzinami, prowadzenie zajęć relaksacyjnych (wizualizacja dla pacjentek po mastektomii), Centrum Terapii Dialog – psycholog/psychoterapeuta dorosłych.

Dodatkowa działalność dydaktyczna: prowadzenie rocznych, cotygodniowych warsztatów psychologicznych dla kobiet ze stowarzyszenia Amazonki, prowadzenie warsztatów oraz wykładów w zakresie komunikacji dla personelu medycznego (lekarze pierwszego kontaktu, pielęgniarki, fizjoterapeuci), prowadzenie wykładów cyklicznych w programie M45+ z zakresu profilaktyki nowotworu prostaty u mężczyzn powyżej 45 roku życia, prowadzenie wykładów z zakresu profilaktyki oraz psychoedukacji w chorobie nowotworowej dla kobiet ze stowarzyszenia Pasarga, wystąpienia przy okazji konferencji z zakresu tematyki psychoonkologii oraz tematyki hospicjum, czynny udział w badaniach psychologicznych nad jakością życia pacjentów onkologicznych w ramach działalności naukowej, prowadzenie wykładów z zakresu kontaktu i pracy z pacjentem onkologicznym dla studentów fizjoterapii w trakcie praktyk zawodowych.