Kawalerowie błotni

Kawalerowie błotni – Muzyczny Teatr Idei

Grupa Kawalerowie Błotni powstała w 2001 roku z inicjatywy Jerzego Kornowicza. W jej skład wchodzą znani w Polsce i na świecie wybitni muzycy i kompozytorzy współcześni, specjaliści od kształtowania konceptualnej muzycznej przestrzeni, doświadczeni improwizatorzy, których kompozycje trudne są niekiedy do gatunkowego zakwalifikowania, profesorowie muzyki, prezesi stowarzyszeń muzycznych:
Jerzy Kornowcz – kompozytor i pianista, syntezator,

Krzysztof Knittel – kompozytor i instrumentalista (instrumenty elektroniczne)

Tadeusz Wielecki – kompozytor i kontrabasista

Ryszard Latecki – alternatywny improwizator, trąbka, perkusjonalia

Mieczysław Litwiński – multiinstrumentalista i wokalista, skrzypce, harmonium,

Tadeusz Sudnik – improwizator na mediach elektronicznych, groovebox, efektya

Artyści ci współtworzą muzykę i sztukę dźwięku w niezwykły i prekursorski sposób określany mianem sztuki konceptualnej, awangardowej, poszukującej, eksperymentalnej, intuicyjnej. Podejście analityczne i strukturalne idzie tu w parze z postulatem interpretacji, a przede wszystkim z szerokimi horyzontami filozoficznymi i intelektualnymi muzyków.

Kawalerowie Błotni to muzycy o niekwestionowanej pozycji w polskim środowisku muzycznym, wybitni jej przedstawiciele, na co również wskazuje pozycja, jaką zajmują jako profesorowie, animatorzy i organizatorzy polskiej sceny muzycznej. Ze względu na swoje poszukiwania dźwiękowe każdy z członków zespołu jest jedną z centralnych postaci ogólnopolskiego środowiska muzycznego i jest pożądanym współwykonawcą wielu współczesnych zespołów rangi światowej z kręgów muzyki poważnej, jazzu i muzyki alternatywnej oraz poszukiwań związanych ze sztukami plastycznymi w kategoriach takich jak performance czy instalacje plastyczno-dźwiękowe. Piastując poważne stanowiska i zdobywając indywidualnie konkursowe laury Kawalerowie Błotni jako grupa dają upust intuicyjnej pierwotnej potrzebie spotkania i „zabawy” dźwiękami. Istotą muzyki Kawalerów Błotnych jest użycie bardzo szerokiego spektrum środków formalnych – estetyki free improvisation, world music, niekonwencjonalnych efektów akustycznych (stuku, szmeru, szumu, świstu, trzasku) uzyskiwanych ze źródeł naturalnych i wytworzonych lub przetworzonych przez odpowiednią aparaturę, brzmień mowy, muzyki żywiołów, odgłosów przyrody, współczesnej kompozycji (często tworzonej na żywo) i wielu innych często przetwarzanych przy pomocy odpowiednich urządzeń elektroakustycznych. Spektakularny jest też koloryt brzmieniowy ich muzyki, wynikający ze spotkania instrumentów z kręgu muzyki klasycznej i dawnej (fortepian, kontrabas, trąbka, harmonium, skrzypce, cytra) oraz śpiewu z brzmieniem elektroniki (groovebox, syntezatory, samplery itd.), bowiem instrumentarium, którym się posługują to różnego rodzaju urządzenia elektroniczne i elektroakustyczne oraz tradycyjne instrumenty, wytwarzające interesującą szatę dźwiękową na miarę światowych eksperymentów awangardowej muzyki XXI wieku.

W ich twórczości interesujący jest wątek dotyczący artystycznej improwizacji na temat wielowiekowego dziedzictwa kultury muzycznej np. twórcza interpretacja muzyki Chopina, Lutosławskiego czy też awangardowe podejście do tradycyjnej muzyki ludowej. Kawalerowie Błotni wracają czasem do archaicznych formuł, nawiązują do dźwięków natury, ale także podejmują poważny dialog i konfrontacje z tradycjami muzycznymi: improwizowanie na laptopie i urządzeniach elektronicznych i równoległe improwizowanie na skrzypcach, fortepianie czy cytrze, albo też na archaicznych instrumentach takich jak kamienie, piszczałki, grzechotki poszerza rozumienie muzyki współczesnej i wnosi niebanalne wartości poznawcze i estetyczne.

Film skierowany do szerokiego grona odbiorców pozwala nie tylko doświadczyć swoistego pejzażu muzycznego, ale też bardzo dużo dowiedzieć się na temat muzyki współczesnej, a „wykładowcami” są tutaj muzycy o niekwestionowanej pozycji w polskim środowisku muzycznym, wybitni jej przedstawiciele, animatorzy, organizatorzy i decydenci polskiej sceny muzycznej, wykładowcy akademicy i znakomici muzykolodzy. Film może pomóc zrozumieć i oswoić świat, otworzyć widza na sposoby poznania współczesnego rozumienia muzyki, jej bogactwa, piękna, proporcji i harmonii, ale także dysonansów i komplikacji. Zanurzyć się w dźwięku muzyki, odgłosów natury, cywilizacji wykreowanych przez tradycyjne, akustyczne i elektroniczne instrumenty. W filmie spotykają się bardzo silne osobowości twórcze, które w trakcie koncertowania poszukują wspólnych płaszczyzn porozumienia muzycznego między sobą i widzem, między różnymi gatunkami muzyki, awangardą a tradycją kulturową, w której są zakorzenieni, między codziennością a przypadkiem i zabawą twórczą. To włącza widza do poznawania nowych obszarów muzyki i przedefiniowania pojęcia o muzyce współczesnej.