Kongres Wyzwań Zdrowotnych – wystawa malarstwa

5-6 marca 2020
Katowice

Onkoprzestrzeń Kreatywna poświęcona jest arteterapii i kreatywności. Mówimy o sztuce, marzeniach, pasjach, talentach, zainteresowaniach, pięknie świata, podróżach, wartościach. Kontakt ze sztuką i kreatywnością może zmieniać postrzeganie siebie i świata, może być doskonałym stymulatorem kreatywnego podejścia do własnego życia, wzbogacać o nowe, niekonwencjonalne umiejętności rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem. Może poszerzyć zasoby własne, otwierać nową perspektywę, nowe spojrzenie na siebie i własne życie i nadawać mu nowy sens.

V Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC)
Najbardziej prestiżowe i opiniotwórcze wydarzenie, gromadzące co roku przedstawicieli środowiska związanego z ochroną zdrowia, bezprecedensowe w skali Europy forum wielowątkowej dyskusji dotyczącej kluczowych zagadnień dla systemów opieki zdrowotnej w zakresie: polityki zdrowotnej, finansów i zarządzania, terapii, nowych technologii, e-Zdrowia i edukacji.

W dniach 5-6 marca 2020 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach spotkają się wybitni specjaliści reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych, a także przedstawiciele: świata nauki, pacjentów, organizacji pozarządowych, gospodarki, polityki, administracji państwowej i samorządowej oraz mediów. Bardzo szeroki i zróżnicowany skład uczestników Kongresu oddaje interdyscyplinarny, wielosektorowy charakter tego wyjątkowego wydarzenia, którego ideą przewodnią będą m.in. wyzwania terapeutyczne, stojące przed specjalistami w poszczególnych dziedzinach medycyny i strategie budowania powszechnej świadomości znaczenia zdrowego stylu życia, profilaktyki i szeroko rozumianych działań zapobiegających chorobom.

Organizatorzy przewidzieli 6 bloków tematycznych, 70 inspirujących sesji, 400 prelegentów oraz udział 3000 uczestników.

W ten niezwykle istotny obszar profilaktyki zdrowotnej i działań terapeutycznych wpisuje się Onkoprzestrzeń Kreatywna wraz z wystawą malarstwa zrealizowaną przez pacjentów onkologicznych – zarówno tych, którzy zakończyli już leczenie, jak i będących w trakcie terapii nowotworowych.

Choć są to dzieła amatorów, każde z nich stanowi indywidualny wyraz głębokich emocji twórców. Tematyka wystawy koncentruje się wokół motywów przyrodniczych, ponieważ wszystkie prezentowane na niej dzieła powstały podczas plenerowych warsztatów malarskich dla pacjentów. Ujęcia tematu są jednak różne: podczas gdy część autorów podjęła próbę realistycznego oddania elementów otoczenia, inni sięgnęli po bardziej abstrakcyjne formy, eksperymentując śmielej z barwą, światłem i fakturą.

Wszystkie prezentowane na wystawie obrazy powstały podczas warsztatów malarskich Onkoprzestrzeń Kreatywna w Sierakowie Wielkopolskim w lipcu 2018 r. W cichym i spokojnym otoczeniu przyrody pacjenci biorący udział w projekcie poznawali podstawy malarstwa i rysunku pod okiem artysty plastyka Stefana Żuchowskiego. Uczestnicy warsztatów zdobyli wiedzę na temat kadrowania i operowania światłem w sztuce, którą następnie mogli zastosować w praktyce – mówi Maria Poszwińska, pomysłodawczyni projektu i wiceprezes Fundacji Twórczość i Dokumentacja.