Kurs języka angielskiego

W ramach projektu  onkoprzestrzeń kreatywna przeprowadziliśmy w dniach 3- 11 intensywne warsztaty z języka angielskiego.

Warsztaty odbyły się dla dwóch grup po piętnaście osób.

Przedmiotem szkolenia było słownictwo w zakresie podróży, zwiedzania, hobby, a także zdrowia i rehabilitacji.

Naszym celem było nie tylko zaangażowanie uczestników w bardzo intensywną naukę języka, ale również dać możliwość integracji wobec osób dotkniętych poważnym problemem zdrowotnym, w myśl tego, że wsparcie grupy jest istotnym elementem rekonwalescencji.
  Wierzymy, że nauka języka może poszerzać zasoby własne pacjenta, otwierać nową perspektywę, nowe spojrzenie na siebie i własne życie i nadawać mu nowy sens (być może utracony uprzednio). Staraliśmy się aby program  warsztatów wskazywał jak osoby dotknięte chorobą nowotworową mogą w sposób aktywny i atrakcyjny organizować sobie wolny czas, otwierając się zarazem na świat, oraz dawał inspirację do działania i realizacji marzeń

Dodaj komentarz