Misja i cele

Misja

Widzimy człowieka, a nie jego chorobę. Nie tylko leki leczą, leczą też marzenia, intymne, serdeczne relacje i ciepłe, czułe uczucia, przyjaźń, wsparcie i obecność innych. Pomimo choroby można funkcjonować dobrze, godnie i wesoło! 

Kładziemy nacisk na relacje pomiędzy chorym a otoczeniem – jego rodziną i przyjaciółmi.

Cele

 • Popularyzacja kreatywnego i innowacyjnego programu rehabilitacji psychicznej osób chorych i ich bliskich poprzez nagranie i rozpowszechnianie filmu.
 • Wzmacnianie potencjału ludzi chorych na raka, rozwój ich aktywności i współpracy
 • Wzrost wiedzy rodziny i otoczenia pacjentów onkologicznych w zakresie wsparcia psychoonkologicznego.  Wspieranie aktywnych form integracji społecznej i kontaktu z rodziną – spotkania uwzględniają udział przedstawicieli różnych pokoleń. Dostarczenie możliwości nawiązania nowych znajomości oraz integracji międzypokoleniowej.
 • Podniesienie świadomości onkologicznej i psychoonkologicznej chorych, ich rodzin i bliskiego otoczenia. Stwarzanie warunków do poprawienia kondycji psychofizycznej, do rozwijania aktywności twórczej i do rozbudzania kreatywnej postawy do życia. Inicjatywa, w którą mogą zaangażować się osoby chore, zagrożone chorobą, ich rodziny i znajomi, a także osoby niepełnosprawne, seniorzy i ludzie młodzi, wskazująca jak osoby chore mogą w sposób aktywny i atrakcyjny organizować sobie wolny czas
 • Pogłębienie samooceny, zaufania względem siebie i organizacji publicznych
 • Zwiększenie poczucia sprawczości wobec trudnych sytuacji życiowych i zdrowotnych, zwiększenie i wzmocnienie wiary w siebie, wzrost pewności siebie, docenienie własnej osoby
 • Popularyzacja kultury, muzyki, tańca i sztuki, pielęgnowanie tożsamości kulturowej.
 • Zapewnienie równych szans dla osób dotkniętych chorobą nowotworową, szczególnie narażonych na wykluczenie i marginalizację społeczną
 • Wskazywanie na nietypowe i innowacyjne rozwiązania w zakresie profilaktyki zdrowotnej i psychoonkologii
 • Zachęcanie organizacji pacjenckich i środowisk medycznych związanych z onkologią do promowania i  włączania różnych form arteterapii i technik ograniczających stres do rehabilitacji psychoonkologicznej. 

Cele psychoterapeutyczne

 • wentyl dla patogennych emocji negatywnych, często stłumionych (choroba jest zazwyczaj ukrywana), co nasila proces somatyzacji, czyli obciążenia emocjami ciała, które ponosi koszty
 • poprawa nastroju (przeciwdziałanie depresji), relaksacja, rozluźnienie, przeżycie bliskości i ciepła
 • muzyka, taniec, śpiew, rysunek, malarstwo, rzeźba, fotografia, film i inne formy kreatywności mogą być nauką komunikacji emocjonalnej, empatii, więzi, a także koncentracji uwagi i wewnętrznej organizacji
 • stymulacja i rozwój kreatywności. Arteterapia „steruje” rytmami biologicznymi oraz nastrojem i emocjami, może poszerzać zasoby własne pacjenta, otwierać nową perspektywę, nowe spojrzenie na siebie i własne życie i nadawać mu nowy sens (być może utracony uprzednio).