Olga Żuchowska

Artysta plastyk, jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych, Wydział Malarstwa w Warszawie, dodatkowe specjalizacje: malarstwo ścienne, animacja filmowa, Studium Pedagogiczne. Od lat podstawowym obszarem jej działalności twórczej jest malarstwo. Uzyskała dyplom zawodowy ze specjalności reklama wizualna w Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych im. W Gersona w Warszawie. Zawodowo zajmuje się grafiką użytkową. W realizacji filmowej interesuje się przede wszystkim tworzeniem strony wizualnej, pracą z kamerą oraz montażem. Jej zainteresowanie filmem ma charakter nie tylko teoretyczny. W liceum realizowała ćwiczenia filmowe na zajęciach z podstaw filmu, a od kilku lat współpracuje z Fundacją Twórczość i Dokumentacja.