Onkoprzestrzeń Kreatywna

Choroba jest momentem zatrzymania, czasem przewartościowań, weryfikacji, w tym również naszych relacji z bliskimi. W tym trudnym dla nas czasie potrzebujemy jak nigdy miłości, czułości i przyjaźni. Onkoprzestrzeń kreatywna uczy nas jak osoby chore, a przede wszystkim ich bliscy, współmałżonkowie i dzieci mogą korzystać  z  życia rodzinnego i towarzyskiego,  jak pomimo lęku mogą wpierać własne potrzeby i marzenia, ze szczególną troską o poprawę komfortu emocjonalnego, który wpływa na zdrowie i lepszą jakość życia.  Buduje w nas nadzieję i dodaje energii, jest też milowym krokiem w przełamywaniu negatywnego przekazu, jaki towarzyszy chorobie nowotworowej.