Ostry nóż

Rozległe przestrzenie Galerii pod Kasztanami (na co dzień będące pracownią artystyczna Marka Marszałka i jego mieszkaniem) co jakiś czas roiły się od gości i od artystów. Marek Marszałek organizował, a właściwie prowokował różne wydarzenie artystyczne. Do udziału w wystawie zapraszał grupę kilkudziesięciu warszawskich artystów: malarzy, rzeźbiarzy, grafików, instalatorów, muzyków, filmowców. Galeria pod Kasztanami była zjawiskiem nietypowym, niezwykłym, efemerycznym i znaczącym w kulturalnym pejzażu Warszawy, spełniała ważną funkcję integracyjną i animującą życie artystyczne dużej grupy absolwentów warszawskiej ASP lat 70-80 tych, nie jako salon i galeria, ale miejsce, które wyłącznie dla potrzeb artystycznych i z inicjatywy samych twórców zmieniała się w miejsce prezentacji tego, co dla nich w danym momencie było ważne.