Trening mindfulness

27 – 31  lipca 2019

Dla pacjentów onkologicznych został opracowany program zdrowienia pacjentów onkologicznych z wykorzystaniem treningu uważności – MBCR (Mindfulness-Based Cancer Recovery). Jak twierdzą jego autorzy, Linda Carlson i Michael Speca, jego efektywność wynika ze skoncentrowania się na całej osobie, a nie tylko diagnozie raka.

W trakcie treningu uczestnicy uczą się jak radzić sobie ze stresem, lękiem, trudnymi emocjami i efektami ubocznymi chemioterapii, radiacji i innych metod leczenia (wypadaniem włosów, zmęczeniem, bólem, obniżonym nastrojem, apatią, rezygnacją, zmienioną percepcją siebie samego, wrogością, splątaniem czy zmianami w postrzeganiu i traktowaniu przez innych). W programie MBCR choroba nowotworowa traktowana jest jako trudność, na którą należy odpowiedzieć, a nie z nią walczyć.

Odpowiedzią jest uznawanie trudnych emocji i radzenie sobie z nimi, przystosowanie się do nowych okoliczności i indywidualny rozwój pacjenta, a nie tylko skupianie się na zwiększeniu skuteczności leczenia i motywacji.

Pierwotnie MBSR był programem opracowanym przez Jona Kabat-Zinna dla osób cierpiących na chroniczny ból fizyczny i zaburzenia emocjonalne (w Klinice Redukcji Stresu Center For Mindfulness przy klinice uniwersyteckiej w Worcester w stanie Massachusetts). Obecnie jest wykorzystywany na całym świecie jako skuteczny trening redukcji stresu przez światowe korporacje, firmy technologiczne, szkoły oraz szpitale i kliniki zdrowia. Jest skierowany do wszystkich osób, które chcą zmienić swoje życie i zredukować stres.

Trening uważności nie jest ani formą psychoterapii ani też treningiem relaksacyjnym. W ramach treningu mindfulness uczestnicy warsztatów będą pracować z ciałem, myślami oraz emocjami. Mindfulness to podejście i techniki rozwijające umiejętności pełnej świadomości naszego ciała oraz myśli pojawiających się w naszych umysłach.

W trakcie warsztatu pacjenci będą mogli doświadczyć:

• uważnego oddychania,

•  świadomości ciała (bodyscan),

• uważności w ruchu (łagodna joga),

• uważności myśli i emocji,

• świadomości uważnego jedzenia,

• medytacji uważności.

korzyści z uczestnictwa w warsztatach mindfulness:

• trwałe obniżenie psychofizycznych symptomów stresu,

• umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących,

• poprawa relacji z innymi,

• podejmowanie lepszych decyzji,

• większy entuzjazm i energię do życia,

• zwiększona zdolność do relaksowania się,

• umiejętność radzenia sobie z bólem,

• podwyższenie samooceny,

•  podwyższenia koncentracji i umiejętności życia w teraźniejszości,

•jako narzędzie wewnętrznej zmiany może stanowić sposób na zmianę niekorzystnych zachowań i przyzwyczajeń,

• pozwala na bieżący kontakt ze swoimi emocjami, regularne obserwowanie swoich reakcji, myśli i emocji może stanowić wręcz fundament skutecznej pracy nad sobą,

• zwiększa poczucie kontroli nad sobą,

• pozwala obniżyć poziom stresu, obniżyć napięcie emocjonalne,

• integruje elementy terapii poznawczej z intensywną praktyką uważności,

Mindfulness pomaga osobom, które cierpią na przewlekłe obniżenie nastroju i powtarzające się epizody depresji. Również osobom doświadczającym lęku, niepokoju i nadmiernego stresu. Celem programu jest zwiększenie świadomości i uważności na stany emocjonalne i procesy mentalne, tak aby być w stanie adekwatnie reagować różne sytuacje.

Film zrealizowany przez Marię Poszwińską

W dniach 15-18 września 2011 roku w Wągrowcu (Woj. Wielkopolskie) odbyły się warsztaty dla wolontariuszy organizacji zrzeszonych w Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych.Warsztat edukacyjny oraz warsztat wzmacniający umiejętności pomagania sobie i dawania wsparcia psychicznego innym prowadziła psychiatra dr Jolanta Berezowska. Po bardzo intensywnych zajęciach szkolący się mieli okazję wziąć udział w uroczystych obchodach Jubileuszu XX-lecia Poznańskiego Towarzystwa AMAZONKI. Warsztaty były dofinansowane ze środków FIO.

Dodaj komentarz