Warsztaty filmowe

31 lipca – 4 sierpnia 2019

Warsztaty filmowe mają na celu rozwijać postawy twórcze, pasje filmowe i fotograficzne, pobudzać wyobraźnię, kreatywność i wrażliwość. Uczestnicy dowiedzą się jak pracować z kamerą, oświetleniem czy nagrywać dźwięk. W prosty i ciekawy sposób poznają tajniki sztuki filmowej i podstawowe pojęcia związane z językiem filmowym takie jak: kadrowanie i plany filmowe i ich zastosowanie w praktyce montażowej, podstawy prowadzenia kamery – kompozycja, perspektywa, rytm, kontrast, inscenizacja, rozmowa w kadrze (plan, kontrplan), ruchy kamery (kamera statyczna i z ręki), pojęcie tzw. kamery emocjonalnej, oświetlenie i optyka (źródła światła, natężenie, temperatura barwowa i rodzaje lamp), filtry, statywy, sprzęt zdjęciowy i urządzenia pomocnicze, dokumentacja tematu, scenariusz, montaż – szukanie optymalnej wersji, która najpełniej odda myśl autora, opracowanie dźwiękowe i muzyczne.

W ramach warsztatu przewidziano realizację wspólnej krótkiej, fabularnej etiudy. Części praktycznej towarzyszyć będzie analiza operatorska wybranego filmu fabularnego oraz projekcje filmów o charakterze dydaktycznym.

Warsztaty przygotowują do pracy w pojedynkę lub też w małych ekipach przy realizacji prostych form dokumentalnych: spotkań rodzinnych, zdjęć z podróży, filmików okolicznościowych na poziomie podstawowym. Przygotowują się do samodzielnej pracy realizatora wideo.

Interesuje nas umiejętność zobaczenia rzeczywistości, autorski punkt widzenia, zdolność znalezienia optymalnych środków wyrazu.

Dodaj komentarz