XIV Forum Organizacji Pacjentów

 XIV Forum Organizacji Pacjentów

7-8 luty 2020 Warszawa

wystawa malarstwa pacjentów onkologicznych

7 lutego b.r w Warszawie już po raz 14. spotkali się przedstawiciele organizacji działających dla dobra pacjentów. Okazją do spotkania była, organizowana corocznie przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, dwudniowa konferencja z udziałem 180 liderów organizacji pacjentów, a także przedstawicieli administracji, urzędników, ekspertów i mediów.

 

  

  

  

Dodaj komentarz