Warsztaty choreoterapii

Program zajęć oparty jest na trzech sferach: ruchu, improwizacji oraz rozwoju. Instruktor choreoterapii poprzez autorską ścieżkę zadań ruchowych i improwizacyjnych skupi się na poszukiwaniu indywidualnego potencjału osobistego każdego z uczestników. Silną stroną warsztatu jest praca nad świadomością swojego ciała, jego możliwościami oraz ograniczeniami. Zajęcia oparte są na zadaniach indywidualnych, w parach, w kilkuosobowych grupach oraz w całej grupie uczestników. Metoda pracy warsztatowej pozwala na odnalezienie, zrozumienie i zaakceptowanie siebie w sytuacjach sam na sam ze sobą oraz w różnych interakcjach. Instruktorka tłumaczy, jak o nas świadczy sposób poruszania się, postawa ciała, jakie nieuświadomione komunikaty ciało nam przekazuje, jak je rozpoznać, interpretować i z nimi pracować. Udział w warsztacie pozwalający na rozwój indywidualny i grupowy, polega na świadomym budowaniu relacji intrapersonalnych (wewnętrznych – sam na sam ze sobą i swoimi emocjami) oraz interpersonalnych. Świadomość i harmonia ciała są niezbędne w procesie poznawania i akcentacji samego siebie.

Warsztat poprowadzi Zuzanna Pędzich – jedna z pionierek terapii tańcem w Polsce, jako terapeuta tańcem i ruchem pracuje od 1997 roku. Nauczycielka Tańców w Kręgu, ukończyła studia w zakresie terapii tańcem i ruchem na Uniwersytecie Roehampton w Londynie. Pracowała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, przez wiele lat prowadziła też terapię tańcem w Centrum Onkologii i w innych ośrodkach dla osób chorych na nowotwory. Szkoliła członków Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii. Współzałożyła i współprowadzi Instytut DMT – Polski Instytut Psychoterapii Tańcem i Ruchem, w ramach którego od kilkunastu lat organizuje podyplomowe 4-letnie szkolenie z udziałem wykładowców brytyjskich. W latach 2007-2010 była sekretarzem EADMT – Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Tańcem i Ruchem, jest członkiem Komisji Etycznej Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem. W 2014 r. ukazała się dwutomowa Psychoterapia tańcem i ruchem pod jej redakcją, wydana przez GWP. Obecnie zajmuje się terapią indywidualną i grupową z wykorzystaniem ruchu, oraz szkoleniem i superwizowaniem psychoterapeutów tańcem i ruchem. Prowadzi autorskie warsztaty DMT oraz Ruchu Autentycznego, w Polsce i w Hiszpanii.

Dodaj komentarz